Algemeen

  • Na de laatste bel worden de poorten geopend en kunnen de ouders de speelplaats opkomen om hun kinderen zelf te komen afhalen.
  • Iedere leerkracht blijft bij zijn klas totdat alle kinderen van de klas veilig zijn afgegeven aan de juiste ouder(s) en/of grootouders. Vanaf dat moment zijn de ouders of grootouders verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen op weg naar huis.
  • Kinderen worden niet meegegeven aan buren, andere ouders, … zonder schriftelijke vermelding van de echte ouders om dit te rechtvaardigen.

Afhalen van de kleuters

  • K1 en K2: kleuters worden afgehaald aan de deur van de voorkant van de kleuterblok.
  • K3 en K4: kleuters worden afgehaald aan de deur die uitgeeft op de kleuterspeelplaats.
  • K5 en K6: kleuters worden afgehaald aan de deur van de eetzaal van de kleuters, die uitgeeft op de speelplaats van het lager.

Afhalen Leerlingen Lager onderwijs (1ste, 2de en 3de leerjaar)

De leerlingen staan te wachten in de klasrij samen met de leerkracht op de speelplaats. Zij worden meegegeven aan de juiste ouder(s) of grootouders.

Leerlingen die niet worden afgehaald en alleen naar huis moeten gaan

De ouders bezorgen een ondertekend document waarin zij de toestemming geven dat hun kinderen alleen naar huis mogen gaan na schooltijd.

 

Laten we hopen dat op deze manier de kinderen steeds op een veilige manier worden afgehaald.