Algemeen

  • Ouders verlaten zo snel mogelijk de schoolomgeving.
  • Iedere leerkracht blijft bij zijn klas totdat alle kinderen van de klas veilig zijn afgegeven aan de juiste ouder(s) en/of grootouders. Vanaf dat moment zijn de ouders of grootouders verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen op weg naar huis.
  • Kinderen worden niet meegegeven aan buren, andere ouders, … zonder schriftelijke vermelding van de echte ouders om dit te rechtvaardigen.
  • Ochtend: 8u25-8u40
  • Avond: 15u10 (woensdag om 12u15)

Brengen en afhalen van de kleuters

Brengen:

De kleuters van BK1 (juf Sare) aan de voordeur van de kleuterbouw.

De kleuters van alle andere kleuterklassen worden gebracht aan het poortje op de speelplaats via de Ida van Bolenstraat. 

Halen:

De kleuters van BK1 en BK2 aan de voordeur van de kleuterbouw.

De kleuters van BK3 en BK6 aan de zijdeur van de kleutereetzaal (speelplaats lager onderwijs)

De kleuters van BK4 en BK5 aan het poortje op de speelplaats via de Ida van Bolenstraat. 

 

Brengen en afhalen leerlingen Lager onderwijs (1ste, 2de en 3de leerjaar)

Brengen:

Via poort Ida Van Bolenstraat of Appelboomgaardstraat

Halen:

Afhalen uit de rij op de speelplaats

Leerlingen die niet worden afgehaald en alleen naar huis moeten gaan

De ouders bezorgen een ondertekend document waarin zij de toestemming geven dat hun kinderen alleen naar huis mogen gaan na schooltijd.

 

Laten we hopen dat op deze manier de kinderen steeds op een veilige manier worden afgehaald.