Algemeen

 • Ouders dragen een mondmasker aan de schoolpoort.
 • Ouders verlaten zo snel mogelijk de schoolomgeving.
 • Uitzonderlijke aanwezigheid kan enkel op expliciete vraag van de school.
 • Iedere leerkracht blijft bij zijn klas totdat alle kinderen van de klas veilig zijn afgegeven aan de juiste ouder(s) en/of grootouders. Vanaf dat moment zijn de ouders of grootouders verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen op weg naar huis.
 • Kinderen worden niet meegegeven aan buren, andere ouders, … zonder schriftelijke vermelding van de echte ouders om dit te rechtvaardigen.
 • Ochtend: 8u25-8u40
 • Avond: 15u10 (behalve op woensdag om 12u15 muv. DK1 en DK2)

Brengen van de kleuters

 • DK1 (juf Carine) en DK2 (juf Ingrid): Via de deur van de kleuterschool.
 • DK3 (juf Greet) en DK4 (juf Machteld): via het zwarte hek dat toegang geeft tot de kleuterspeelplaats. 

Afhalen van de kleuters

 • De kleuters mogen te voet afgehaald worden aan het afdakje van de Kiss&Ride.
 • DK1 (juf Carine) en DK2 (juf Ingrid): om 15u05 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en woensdag om 12u10.
 • DK3 (juf Greet) en DK4 (juf Machteld): om 15u10 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en woensdag om 12u15.

Brengen en afhalen leerlingen Lager Onderwijs

 • 1e en 4e Lj: aan het kleine poortje ter hoogte van de eetzaal.
  Let op: Afhalen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 15u20 en woensdag om 12u05.
 • 2e en 3e Lj: aan de noodingang van de turnzaal.
 • 5e en 6e Lj: aan de hoofdingang van de school.
 • De ouders parkeren langs de St.-Jozefstraat, niet in de Jeugdstraat. Ze halen de leerlingen af aan de bovenvermelde plaats.

De leerlingen die naar de parking gaan achter de kerk.

 • Voor de veiligheid van de kinderen dienen  de ouders ‘de 5m regel voor en achter het zebrapad’ te respecteren. Het zicht van de leerkrachten bij het oversteken is anders belemmerd.

Van zodra de kinderen bij de ouders zijn, verschuift ook de verantwoordelijkheid naar de ouders voor hun kinderen.

Wanneer iedereen deze regeling respecteert komt dat zeker de veiligheid van jullie kinderen ten goede.

 

’s Middags

We willen uitdrukkelijk vragen dat alle kinderen in de school blijven eten onder toezicht van de middagtoezichters.