De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement.

Bij aanpassingen van het schoolreglement, meer bepaald aan het pedagogisch project en het eigenlijke reglement, worden deze opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam.

HET SCHOOLREGLEMENT

Als je vragen hebt over de privacyrechten van je kind, kan je contact opnemen met de directie (meester Jan) of privacy@kodb.be.
Meer info over het informatieveiligheids- en privacybeleid van onze scholengemeenschap KODB vind je op de website http://www.kodb.be.

 
KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN:

1. OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN – SCHOOLREGLEMENT GEWOON BASISONDERWIJS 2022-2023 

2. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING GEWOON BASISONDERWIJS 2021-2022