We zijn een groep ouders die zich enthousiast en vrijwillig dat beetje extra wil inzetten voor de kinderen, de school en de schoolomgeving van ‘De Bloesem’. Ons oudercomité vertegenwoordigt alle ouders van campus ‘De Bloesem’, dus zowel van het vrij als van het stedelijk basisonderwijs.

Effectieve leden

Iedereen die wil lid worden, kan zich aansluiten bij het oudercomité. Heb je leuke ideeën, wil je je schouders zetten onder een leuk project? Stuur een mailtje naar oudercomitedebloesem@gmail.com en sluit je aan. Vervolgens word je uitgenodigd op onze volgende vergadering. Je kan natuurlijk ook steeds één van de bestaande leden contacteren.
Bestuur

Voorzitter: Kristof Sillen
Secretaris: Hanne Hasevoets
Penningmeester: Gretel Hasevoets

Helpende handen

‘Vele handen maken zwaar werk licht’, zegt het spreekwoord. Wil je gewoon helpen op bepaalde activiteiten? Dat kan natuurlijk ook, alle hulp is welkom! Laat het ons zeker weten via oudercomitedebloesem@gmail.com zodat we je op de hoogte kunnen houden en goede afspraken kunnen maken.

Ons doel

Als oudercomité willen we de school en haar leerlingen ondersteunen. Zowel financieel als projectmatig trachten we een steentje bij te dragen. Al de inkomsten die door onze activiteiten worden ingezameld, zijn ten voordele van de kinderen en de school.

We dragen bij aan schoolmaterieel;
We willen het leven en werken op school aangenamer en duurzamer maken;
We willen de kosten drukken voor alle ouders.

Activiteiten

Om onze doelstellingen te realiseren organiseren we leuke initiatieven waarop kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten worden uitgenodigd. In 2013 werden o.m. een paasmarkt en een tweedehandsbeurs georganiseerd. We hielpen met de organisatie van het jaarlijkse schoolfeest. Van de verzamelde inkomsten werd de aankoop van een leuke tribune voor de speelplaats financieel ondersteund. Op 30 juni werden de kinderen getrakteerd op een lekker zomers ijsje en om het afscheid van de grote vakantie wat aangenamer te maken werd op 1 september een kleine receptie georganiseerd voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Activiteiten en realisaties van ons oudercomité kan je volgen op onze facebookpagina.

Vergaderingen

De frequentie van de vergaderingen varieert. In functie van geplande activeiten wordt een vergaderkalender afgesproken. Algemeen gezien vergaderen we ongeveer om de 6 tot 8 weken.