Inschrijvingen 2018-2019

Hier volgt praktische info voor het inschrijven van kleuters voor het schooljaar 2018-2019 (volgend schooljaar)

Waar kan u inschrijven?

Om in te schrijven komt u, liefst na afspraak (tel.:089 41 62 69) naar het secretariaat van onze school (Vrije Basisschool, Appelboomgaardstraat 7, 3740 Munsterbilzen).
Kinderen die al ingeschreven zijn in onze school, moeten niet meer opnieuw ingeschreven worden.

Wanneer?

Inschrijven van kleuters of lagere schoolkinderen voor het schooljaar 2018-2019.

Wanneer u je kind wil inschrijven voor het komende schooljaar kan je een mailtje sturen naar directie@bloesem-driesprong.be. Er zal dan contact worden opgenomen met u om een afspraak te maken in de school.
Op dit ogenblik is er nog geen capaciteitsprobleem in de beide scholen.
Er worden nog twee open klasdagen voor alle kleuters georganiseerd in de beide scholen waar u de mogelijkheid heeft om in te schrijven.

VBS De Driesprong in Heesveld: Vrijdag 31 augustus 2018 van 17u tot 19u
VBS De Bloesem in Munsterbilzen: Dinsdag 28 augustus 2018 van 16u tot 18u

Met vriendelijke groeten,

Jan Daenen – directeur

Capaciteit

Het aantal kinderen dat kan inschrijven volgens contingent voor het kleuter – en lager onderwijs:

indicator niet-indicator
Kleuteronderwijs 37 57
Geboortejaar 2015 12 28
Geboortejaar 2014 5 10
Lager onderwijs 15 17
1e leerjaar 4 6

 

Checklist: wat brengt u mee bij de inschrijving?

Zeker meebrengen:
(Kopie van) SIS-kaart of identiteitskaart van uw kind

Eventueel meebrengen:
Als uw gezin vorig schooljaar een school- of studietoelage kreeg, een brief of rekeninguittreksel van de Dienst Studietoelagen
Als uw kind een pleegkind is, een bewijs van de pleegzorg
Als het kind geplaatst is, een bewijs bv. brief van de jeugdrechtbank
Als u lid bent van de trekkende bevolking, een attest van de stad of gemeente
Als uw kind een advies voor buitengewoon onderwijs kreeg, het attest en protocol

* Indicatorleerlingen zijn:
Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;
Kinderen die geplaatst zijn;
Kinderen van rondreizende ouders;
Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.
Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.