Onze school tekende op 28 maart het Charter voor kansrijke school. We engageren ons om aan de 10 punten te werken die jullie hieronder kunnen lezen. Als we dat samen met jullie kunnen doen, lukt dat zeker!

Elk kind telt. Onder dat motto werd  op 28 maart 2017  het charter Kansrijke School ondertekend. Alle schoolkinderen moeten dezelfde kansen krijgen. Het charter bestaat uit tien punten. Gaande van financiële steun tot taalondersteuning.

Certificaat KansRijke School