Algemeen

  • Iedere leerkracht blijft bij zijn klas totdat alle kinderen van de klas veilig zijn afgegeven aan de juiste ouder(s) en/of grootouders. Vanaf dat moment zijn de ouders of grootouders verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen op weg naar huis.
  • Kinderen worden niet meegegeven aan buren, andere ouders, … zonder schriftelijke vermelding van de echte ouders om dit te rechtvaardigen.
  • Ochtend: 8u25-8u40
  • Avond: 15u10 (behalve op woensdag om 12u15)

Brengen van de kleuters

Aan de zwarte poort van de kleuterspeelplaats.

Afhalen van de kleuters

Met de auto: via de Kiss & Ride in de Jeugdstraat.

Aanschuiven met de auto tot aan het afdakje.

Niet parkeren en niet uitstappen (uitstappen mag wel voor de kleuters van DK1).

De juffen staan daar klaar met uw kleuter(s). U kan dan uitstappen om uw kind(eren) veilig in de wagen vast te klikken. 

Te voet of met de fiets: aan de voordeur van de school.

Brengen en afhalen leerlingen Lager Onderwijs

  • De ouders parkeren langs de St.-Jozefstraat, niet in de Jeugdstraat. Ze halen de leerlingen af aan één van de poorten op de speelplaats.

De leerlingen die toestemming hebben om alleen naar huis gaan worden door een leerkracht geholpen bij het oversteken van de straat.

  • Voor de veiligheid van de kinderen dienen  de ouders ‘de 5m regel voor en achter het zebrapad’ te respecteren. Het zicht van de leerkrachten bij het oversteken is anders belemmerd.

Van zodra de kinderen bij de ouders zijn, verschuift ook de verantwoordelijkheid naar de ouders voor hun kinderen.

Wanneer iedereen deze regeling respecteert komt dat zeker de veiligheid van jullie kinderen ten goede.

 

’s Middags

We willen uitdrukkelijk vragen dat alle kinderen in de school blijven eten onder toezicht van de middagtoezichters.