’s Morgens

 • Vanaf 8u30: kleuters en leerlingen van de lagere school komen binnen via de grote toegangspoort (zwarte hek) of via het kleine poortje (gelegen aan de eetzaal van het lager onderwijs).
 • Om 8u45: de poorten worden gesloten omwille van de veiligheid.
 • Telaatkomers: kunnen enkel binnen via de deur die toegang geeft tot de kleuterklassen, gelegen aan de Jeugdstraat. Zij bellen aan en een leerkracht zal de deur openen.

’s Middags

 • Om 12u: de grote poort en het kleine poortje worden geopend. Onder begeleiding van twee leerkrachten worden de kleuters en lagere schoolkinderen naar de respectievelijke uitgangen gebracht om daar afgehaald te worden. Nadien worden de poorten terug gesloten.
 • Om 12u45: leerlingen en kleuters kunnen terug naar de school komen.
 • Om 13u: worden de poorten terug gesloten.

Schooleinde

Aan de kant van de kleuterschool en aan het grote hek dat toegang geeft tot de speelplaats.

De kinderen (enkel kleuters) die afgehaald worden via de Kiss&Ride.

 • De ouders schuiven aan in de Jeugdstraat.
 • Zij blijven in de auto zitten tot ze bij de juffen komen.
 • Wanneer je kleuter door de grootouders of andere mensen wordt afgehaald, gelieve dit duidelijk door te geven aan degenen die de kinderen komen halen. ’s Woensdags verloopt het afhalen hierdoor moeizaam.

De kinderen die afgehaald worden aan het hek:

 • De ouders parkeren langs de St.-Jozefstraat, niet in de Jeugdstraat
 • Zij halen de kinderen af aan het hek. De juf wacht met de kinderen op de speelplaats.

De leerlingen die naar de parking gaan achter de kerk.

 • Voor de veiligheid van de kinderen dienen  de ouders ‘de 5m regel voor en achter het zebrapad’ te respecteren. Het zicht van de leerkrachten bij het oversteken is anders belemmerd.

 

Van zodra de kinderen bij de ouders zijn, verschuift ook de verantwoordelijkheid naar de ouders voor hun kinderen.

 

Wanneer iedereen deze regeling respecteert komt dat zeker de veiligheid van jullie kinderen ten goede.