Brengen en afhalen van de kinderen

’s Morgens

• De kleuters en de leerlingen van de lagere school kunnen vanaf 8u30 de school betreden. Zij komen binnen via de grote toegangspoort (zwarte hek) of via het kleine poortje. (gelegen aan eetzaal van het lager onderwijs) Om 8u45 worden deze poorten gesloten omwille van de veiligheid.
• De telaatkomers kunnen dan nog enkel binnen via de deur die toegang geeft tot de kleuterklassen gelegen aan de Jeugdstraat. Zij bellen aan en iemand van het personeel van de kleuters zal de deur komen openen.

’s Middags

• Om 12u wordt de grote poort en het kleine poortje geopend. Onder begeleiding van twee leerkrachten worden de kleuters en lagere schoolkinderen naar de respectievelijke uitgangen gebracht om zo te kunnen afgehaald te worden. Wanneer de leerlingen zijn afgehaald sluiten de leerkrachten opnieuw de poorten tot 12u45.
• Om 12u 45 worden de poorten terug geopend. Een leerkracht zal telkens bij de hekken staan om de leerlingen op te vangen die terug naar de school komen. Om 13u worden de poorten terug gesloten.

Schooleinde

Aan de kant van de kleuterschool en aan het grote hek dat toegang geeft tot de speelplaats.

De kinderen (enkel kleuters) die afgehaald worden via de Kiss&Ride.
• De ouders schuiven aan in de Jeugdstraat
• Zij blijven in de auto zitten tot ze bij de juffen komen.
• Wanneer je kleuter door de grootouders of andere mensen wordt afgehaald, gelieve dit duidelijk door te geven aan degenen die de kinderen komen halen. ’s Woensdags verloopt het afhalen hierdoor moeizaam.

De kinderen die afgehaald worden aan het hek.
• De ouders parkeren langs de St.-Jozefstraat, niet in de Jeugdstraat
• Zij halen de kinderen af aan het hek. De juf wacht met de kinderen op de speelplaats
• De juf geeft de kinderen dus enkel mee als de ouders de kinderen komen afhalen aan het hek.

Van zodra de kinderen bij de ouders zijn, verschuift ook de verantwoordelijkheid naar de ouders voor hun kinderen.

De leerlingen die naar de parking gaan achter de kerk.
• Hier vragen we aan de ouders om de 5m regel te respecteren voor en achter het zebrapad. Vaak is het zicht belemmerd wanneer de leerkrachten met de kinderen willen oversteken over het zebrapad. Voor de veiligheid te verhogen van onze kinderen vragen we dus om 5m van beide zijden van het zebrapad af te blijven.

Wanneer iedereen deze regeling respecteert komt dat zeker de veiligheid van jullie kinderen ten goede.

Met vriendelijke groeten,
Directie en personeel