Algemeen

 • Ouders dragen een mondmasker aan de schoolpoort.
 • Ouders verlaten zo snel mogelijk de schoolomgeving.
 • Uitzonderlijke aanwezigheid kan enkel op expliciete vraag van de school.
 • Iedere leerkracht blijft bij zijn klas totdat alle kinderen van de klas veilig zijn afgegeven aan de juiste ouder(s) en/of grootouders. Vanaf dat moment zijn de ouders of grootouders verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen op weg naar huis.
 • Kinderen worden niet meegegeven aan buren, andere ouders, … zonder schriftelijke vermelding van de echte ouders om dit te rechtvaardigen.
 • Ochtend: 8u25-8u40
 • Avond: 15u10 (woensdag om 12u15)

Brengen en afhalen van de kleuters

 • BK1, BK2, BK3: aan de deur van de voorkant van de kleuterblok.
 • BK4, BK5, BK6: aan de ingang van de Ida Vanbolenstraat.

Brengen en afhalen leerlingen Lager onderwijs (1ste, 2de en 3de leerjaar)

 • B1A en B1B: aan de voordeur van Blok 1.
 • B2A en B2B: aan de poort van de Appelboomgaardstraat.
 • B3A en B3B: aan de poort van de Stedelijke Basisschool.

De leerlingen worden meegegeven aan de juiste ouder(s) of grootouders.

Leerlingen die niet worden afgehaald en alleen naar huis moeten gaan

De ouders bezorgen een ondertekend document waarin zij de toestemming geven dat hun kinderen alleen naar huis mogen gaan na schooltijd.

 

Laten we hopen dat op deze manier de kinderen steeds op een veilige manier worden afgehaald.