Afhalen van de kinderen

Vanaf 1 september 2017: Nieuwe regeling voor het afhalen van de kinderen van onze school

Om de veiligheid te verhogen aan de schoolpoort zijn wij genoodzaakt enkele maatregelen te treffen. Chaos willen we op deze manier vermijden. Kleuters worden voortaan afgehaald aan de deuren van hun blok, terwijl de leerlingen van onze lagere school afgehaald worden uit de klasrij op hun speelplaats. Lees goed onderstaande regeling.

Algemeen

• Na de laatste bel worden de poorten geopend en kunnen de ouders de speelplaats opkomen om hun kinderen zelf te komen afhalen.
• Iedere leerkracht blijft bij zijn klas totdat alle kinderen van de klas veilig zijn afgegeven aan de juiste ouders en grootouders. Vanaf dat moment zijn de ouders of grootouders verantwoordelijk voor de begeleiding van hun kinderen op weg naar huis.
• Kinderen worden niet meegegeven aan buren, andere ouders, … zonder schriftelijke vermelding van de echte ouders om dit te rechtvaardigen.

Afhalen van de kleuters!

• De kleuters van K1 en K2 (juf Angélique en juf Mireille) worden afgehaald aan de deur van de voorkant van de kleuterblok.
• De kleuters van K5 en K6 (juf Brigitte en juf Carine) worden afgehaald aan de deur van de eetzaal van de kleuters die uitgeeft op de speelplaats van het lager
• De kleuters van K3 en K4 (juf Heidi en juf Karin) worden afgehaald aan de deur die uitgeeft op de kleuterspeelplaats
Afhalen van de leerlingen van het lager onderwijs! – 1ste 2de en 3de leerjaar
• De leerlingen staan te wachten in de klasrij samen met de leerkracht op de speelplaats. De leerlingen worden meegegeven aan de juiste ouders of grootouders.
Kinderen die niet afgehaald worden en alleen moeten naar huis gaan na schooltijd
• De ouders van deze kinderen moeten een papier ondertekenen op het secretariaat dat zij de toestemming geven om hun kinderen alleen naar huis te laten gaan na schooltijd.

Laten we hopen dat op deze manier de kinderen steeds op een veilige manier worden afgehaald.

Met vriendelijke groeten,
Directie en personeel