De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement.

Bij aanpassingen van het schoolreglement, meer bepaald aan het pedagogisch project en het eigenlijke reglement, worden deze opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam.

DEEL 1: NUTTIGE INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

DEEL 2: PEDAGOGISCH PROJECT VAN DE SCHOOL EN ENGAGEMENTSVERKLARING VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS

DEEL 3: EIGENLIJKE REGLEMENT