Inschrijvingen 2017 – 2018

Hier volgt praktische info voor het inschrijven van kleuters voor het schooljaar 2017-2018 (volgend schooljaar)

Waar kan u inschrijven?

Om in te schrijven komt u, liefst na afspraak (tel.:089 41 62 69) naar het secretariaat van onze school (Vrije Basisschool, Appelboomgaardstraat 7, 3740 Munsterbilzen).
Kinderen die al ingeschreven zijn in onze school, moeten niet meer opnieuw ingeschreven worden.

Wanneer?

De data voor het inschrijven van kleuters voor het schooljaar 2017 – 2018:

Voorrangsperiode 1 van 1 februari 2017 tot en met 24 februari 2017 (alle schooldagen in februari)
Voor wie? Alleen voor kinderen die al een broer of zus hebben die ingeschreven is in onze school EN voor kinderen van personeelsleden van onze school. De inschrijvingen gebeuren volgens contingent indicator- en niet-indicatorleerlingen *
GEEN INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE EN VAN 25 FEBRUARI 2017 TOT EN MET 5 MAART 2017

Voorrangsperiode 2 van 6 maart 2017 tot en met 31 maart 2017 (alle schooldagen in maart)
Voor wie? Alle kinderen kunnen inschrijven volgens contingent *indicator- en niet-indicatorleerlingen zolang er plaats is.
GEEN INSCHRIJVINGEN TIJDENS DE PAASVAKANTIE EN VAN 1 APRIL TOT EN MET 17 APRIL 2017

Voorrangsperiode 3 vanaf 24 april 2017
Voor wie? Alle kinderen kunnen vrij inschrijven zonder voorrang en zonder contingent, zolang er plaats is.

Capaciteit

Het aantal kinderen dat kan inschrijven volgens contingent voor het kleuter – en lager onderwijs:

indicator niet-indicator
Kleuteronderwijs 37 57
Geboortejaar 2015 12 28
Geboortejaar 2014 5 10
Lager onderwijs 15 17
1e leerjaar 4 6

 

Checklist: wat brengt u mee bij de inschrijving?

Zeker meebrengen:
(Kopie van) SIS-kaart of identiteitskaart van uw kind

Eventueel meebrengen:
Als uw gezin vorig schooljaar een school- of studietoelage kreeg, een brief of rekeninguittreksel van de Dienst Studietoelagen
Als uw kind een pleegkind is, een bewijs van de pleegzorg
Als het kind geplaatst is, een bewijs bv. brief van de jeugdrechtbank
Als u lid bent van de trekkende bevolking, een attest van de stad of gemeente
Als uw kind een advies voor buitengewoon onderwijs kreeg, het attest en protocol

* Indicatorleerlingen zijn:
Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage;
Kinderen die geplaatst zijn;
Kinderen van rondreizende ouders;
Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs.
Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen enkele van de bovenstaande criteria.