Belangrijke data (De Bloesem)

Reeds geplande activiteiten, vakanties en vrije dagen schooljaar 2017 – 2018

In de loop van het schooljaar komen er nog data bij. U kan deze altijd terugvinden in de kalender van “De Bloesem” op onze website of op de kalender van “Gimme”

• Open klasdag kleuters: maandag 28 augustus 2017 van 16u tot 18u: uitnodiging volgt
• Infoavond kleuters: dinsdag 5 september 2017: start 19u30
• Infoavond lagere school: donderdag 14 september 2017: start 19u30
• Facultatieve verlofdag: maandag 2 oktober 2017: iedereen vrijaf!
• Schoolfotograaf: maandag 16 oktober 2017
• Herfstvakantie van maandag 30 oktober 2014 tot zondag 5 november 2017
• Sinterklaas in de school: vrijdag 1 december 2017
• Pedagogische studiedag woensdag 6 december 2017
• Schoolfeest in “De Kimpel”: zaterdag 9 december 2017: info volgt
• Kerstvakantie van maandag 25 december 2017 tot zondag 7 januari 2018
• Kienen: vrijdag 26 januari 2018
• Pedagogische studiedag: vrijdag 2 februari 2018: vrijaf voor alle kinderen
• Krokusvakantie van maandag 12 februari 2018 tot zondag 12 februari 2018
• Paasvakantie van maandag 2 april 2018 tot zondag 15 april 2018
• Facultatieve verlofdag: maandag 30 april: vrijaf voor alle kinderen
• Feest van de Arbeid: dinsdag 1 mei 2018
• Eerste Communie: zondag 6 mei 2018
• Hemelvaartsdag: donderdag 10 mei 2018
• Brugdag vrijdag 11 mei 2018
• Pinkstermaandag maandag 21 mei 2018