De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement.

Bij aanpassingen van het schoolreglement, meer bepaald aan het pedagogisch project en het eigenlijke reglement, worden deze opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteam.

DEEL 1: NUTTIGE INFORMATIE EN CONTACTGEGEVENS

DEEL 2: PRIORITEITEN 2020-2021 = PEDAGOGISCH PROJECT 2020-2021

DEEL 3: ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

 
KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN:

1. INFOBROCHURE ONDERWIJSREGELGEVING GEWOON BASISONDERWIJS 2020-2021

2. OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN – SCHOOLREGLEMENT GEWOON BASISONDERWIJS 2020-2021